چگونه هندسه و گسسته کنکور را بخوانیم؟

درس هندسه و همچنین ریاضیات گسسته از مهم ترین درس دانش آموزان کنکوری در بخض ریاضیات می باشد. این دروس از بخش های بعضا پیچیده و ظریفی تشکیل شده که اکثر آن ها با هم در ارتباط است و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. یادگیری این دو درس نیاز به تمرین و تکرار زیاد دارد. پس توجه به این مباحث خیلی مهم است و باید روش مطالعه هر کدام از این بخش ها را یاد بگیرید

در این پادکست آموزشی، چند نکته خلاصه در مورد روش خواندن درس هندسه و همچنین ریاضیات گسسته را به شما معرفی می کنیم :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close