چگونه تاریخ و جغرافیا کنکور را بخوانیم؟

درس های تاریخ و جغرافی از دروس دانش آموزان کنکوری رشته انسانی می باشد. این درس ها از بخش های حفظی تشکیل شده و یادگیری این درس نیاز مطالعه و تکرار زیاد دارد. توجه به این مباحث خیلی مهم است و باید روش مطالعه هر کدام از این بخش ها را یاد بگیرید زیرا این درس یکی دیگر از مهم ترین درس های رشته انسانی بوده و تاثیر زیادی در رتبه کنکور داوطلبان دارد

در این پادکست آموزشی، چند نکته خلاصه در مورد روش خواندن درس های مهم تاریخ و جغرافیا از رشته علوم انسانی را به شما معرفی می کنیم :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close