تکنیک های یادگیری

مدت زمان مطالعه یا تعدا کتاب های کمک آموزشی ، معیار یادگیری نیست. تکنیک های اصلی یادگیری این است که دانش آموز بداند چه درسی را به چه اندازه مطالعه کند، کدام بخش ها مهم تر هستند و ارزش بالاتری دارند. مهم تر از آن ها ، روش های مطالعه و یادگیری فنون تست زنی می باشد که سرعت دانش آموز را برای تسلط بیشتر در آزمون بالاتر می برد.

در این پادکست آموزشی چند نکته مهم و کاربردی برای مطالعه انواع دروس و حل تست های کنکوری و مسائل امتحانی به بهترین روش بیان می کنیم :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close