پاسخ به سوالات شما (2)

بخش دوم در ادامه پاسخ به یک سری از سوالات احتمالی که ممکن است در مورد روش های مطالعه یا تست زدن و امتحان دادن در ذهن دانش آموزان پیش بیاید ، در این پادکست آماده شده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close